MIS จัดกิจกรรมสัญจรพบปะเยี่ยมเยียนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิต

MIS จัดกิจกรรมสัญจรพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอนของภาควิชากับศิษย์เก่า-ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิตยังสถานประกอบการ โดยครั้งนี้เริ่มต้นที่ธนาคารออมสิน สนง.ใหญ่ โดยมีคณาจารย์ของ MIS นำทีมโดย รศ.ดร.พยุง มีสัจ คณบดี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ หน.ภาค ซึ่งครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรองผู้อำนวยการฝ่ายฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้ง นศ.MIS ตั้งแต่รุ่น รหัส 49 จนถึงปัจจุบัน (62)

Continue Reading

MIS จัด ABAP Workbench Foundations Workshop รุ่นที่ 9

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา MIS (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ABAP Workbench Foundations Workshop อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็น รุ่นที่ 9 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 และ วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562

Continue Reading

MIS จัดอบรมการพัฒนา Mobile Application สำหรับผู้เริ่มต้น ฟรี

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา MIS (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการอบรมการพัฒนา Mobile Application สำหรับผู้เริ่มต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค.2562 ณ ห้องปฏิบัติการ สาขา MIS 7A07 ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ ดร.ธนพล เจนสุทธิเวชกุล อาจารย์ประจำสาขา MIS เป็นวิทยากร

Continue Reading

MIS คว้ารางวัลในงาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva

ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ หรือ ดร.เมา อาจารย์ประจำภาควิชาฯ ของเราได้ร่วมประกวดและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “47th International Exhibition of Inventions Geneva” (เดอะ โฟตี้เซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ๊กซิบิชั่น ออฟ อินเวนชั่น เจนีวา) ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2562 งานดังกล่าวเป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ นครเจนีวา และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 47 มีนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน จากกว่า 40 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า…

Continue Reading

นศ.ปริญญาโท MIS เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า

ประมวลภาพกิจกรรมของ นศ.ปริญญาโท MIS คณจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (03/04/19)

Continue Reading

ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท MIS ในงาน มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปีฯ

ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทสาขา MIS ในงาน มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐ์กรรมสู่นวตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. - 18 มี.ค. 2562 1.นางสาวธีรดา เมฆาลัย (การพยาการณ์ข้อมูลฯ และนำเสนอผ่านระบบ BI) 2.นางสาวมะลิวัลย์ นิตย์สุวัฒน์ (การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้โซเชียลมีเดียต่อการใช้บริการร้านกาแฟ) 3.นายญาณพงศ์ ขุนวงษ์ และ 4.นางสาวสาธิตา วีระศิริวัฒน์ (รถเข็นผู้พิการอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียง) 5.นายณภัทร เอกคุ้ม (การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานร่วมกับเทคโนโลยี IoT)

Continue Reading

คณาจารย์และนักศึกษาเวียดนามเยี่ยมชมภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขา Computer Science จากมหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho University) ประเทศเวียดนาม ภายใต้กิจกรรม Visiting Researcher and Student Exchange

Continue Reading

นักศึกษา MIS มจพ. กวาด 6 รางวัล งาน IDT 2018

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษา MIS นำโดย ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (INNOVATION FOR DEFENCE TECHNOLOGY CONTEST 2018 : IDT 2018) ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานดังกล่าวแบ่งการนำเสนอผลงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการนำเสนอแบบปากปล่าว (Oral Presentation) โดยแบ่งรางวัลออกเป็นดังนี้ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) รางวัลชนะเลิศอันดับที่…

Continue Reading

งานถ่ายรูปรับปริญญา ประจำปี 2561

งาน MIS Congratulations ประจำปี 2018 ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต MIS ที่กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสที่ 15 พ.ย.2561 นี้ พวกคุณคือตัวแทนของ MIS ที่จะได้นำวิชาความรู้จากการเรียนไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและสังคม ขอให้ทุกท่านโชคดี

Continue Reading

งาน MIS The Power of Blue

งาน MIS The Power of Blue ได้จัดขึ้นเพื่อต้อนรับน้องใหม่ประจำปี MIS61 ทุกคนที่ก้าวเข้าสู่ MIS Family และเป็นงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าของเหล่า MIS รุ่นก่อน ๆ ทั้งหลายด้วย

Continue Reading