การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

การเตรียมตัว

นักศึกษาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. คำร้อง บ.004 คำร้องขอสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ พร้อมลงนามในเอกสาร
✅ รูปแบบไฟล์ pdf
✅ ตั้งชื่อไฟล์ว่า B004_เลขประจำตัวนักศึกษา 
✅ ตัวอย่างเช่น B004_xx070218xxxxx

2. ทรานสคริปฉบับตรวจสอบ
✅ รูปแบบไฟล์ pdf
✅ ตั้งชื่อไฟล์ว่า Tran_เลขประจำตัวนักศึกษา 
✅ ตัวอย่างเช่น Tran_xx070218xxxxx

3. คำร้อง บ.013 เสนอผลการตรวจสอบการคัดลอกและผลการตรวจสอบที่ได้จากระบบ
✅ รูปแบบไฟล์ zip ภายประกอบด้วย บ.013 และผลที่ได้จากหน้าเว็บ
✅ ตั้งชื่อไฟล์ว่า B013_เลขประจำตัวนักศึกษา 
✅ ตัวอย่างเช่น B013_xx070218xxxxx

4.โครงการย่อ
✅ รูปแบบไฟล์ pdf
✅ พร้อมทั้งตั้งชื่อไฟล์ว่า B102_เลขประจำตัวนักศึกษา  
✅ ตัวอย่างเช่น B102_xx070218xxxxx

5. คำร้องทั่วไป เรื่อง ขอยื่นสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระน้อยกว่า 7 วันทำการ พร้อมลงนามในเอกสาร (ถ้ามี)
✅ รูปแบบไฟล์ pdf
✅ ตั้งชื่อไฟล์ว่า B207_เลขประจำตัวนักศึกษา 
✅ ตัวอย่างเช่น B207_xx070218xxxxx

6. รวม File doc. ของเล่มการค้นคว้าอิสระ (ฉบับสอบป้องกัน) ใน
✅ รูปแบบไฟล์ zip
✅ ตั้งชื่อไฟล์ว่า word_เลขประจำตัวนักศึกษา 
✅ ตัวอย่างเช่น word_xx070218xxxxx

7. รวม File pdf ของเล่มการค้นคว้าอิสระ (ฉบับสอบป้องกัน) 
✅ รูปแบบไฟล์ pdf
✅ พร้อมทั้งตั้งชื่อไฟล์ว่า Defense_เลขประจำตัวนักศึกษา 
✅ ตัวอย่างเช่น Defense_xx070218xxxxx

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร

บ.004 คำร้องขอสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (พิมพ์เอกสารหน้าหลังเท่านั้น)
หน้า 1/2
2/2

ตัวอย่าง คำร้อง บ.013 เสนอผลการตรวจสอบการคัดลอก