งานถ่ายรูปรับปริญญา ประจำปี 2561

งาน MIS Congratulations ประจำปี 2018 ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต MIS ที่กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสที่ 15 พ.ย.2561 นี้ พวกคุณคือตัวแทนของ MIS ที่จะได้นำวิชาความรู้จากการเรียนไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและสังคม ขอให้ทุกท่านโชคดี

Leave a Reply