งาน MIS The Power of Blue

งาน MIS The Power of Blue ได้จัดขึ้นเพื่อต้อนรับน้องใหม่ประจำปี MIS61 ทุกคนที่ก้าวเข้าสู่ MIS Family และเป็นงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าของเหล่า MIS รุ่นก่อน ๆ ทั้งหลายด้วย

Leave a Reply