นศ.ปริญญาโท MIS ของเราได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT 2018

นศ.ปริญญาโท MIS ของเราได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 2 เรื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาคณบดีคณะ IT แห่งประเทศไทย โดยผลงานดังกล่าวเป็นของ คุณปรีชา ผลบุญดี และของคุณอรุณ อินทนนท์ ซึ่งผลงานของคุณปรีชานั้นได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานนี้อีกด้วย ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply