งาน MIS Sport Day

งาน MIS Sport Day ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องสาขา MIS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Leave a Reply