กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2564

กำหนดการ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เข้ากลุ่ม Open Chat
เข้ากลุ่มได้ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
https://line.me/ti/g2/onWWrstW6xP0LNGPq6xqeBEHGCEK5OLMFmpYwA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwAR0sC5njZf-cF3httf-cjTSzlAl-rBM9qo5a006uer_dHsSG7qUTV5XAHvo

Leave a Reply