ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ และทีมวิจัยที่คว้ารางวัล Best Paper Award ในงาน ISCIT 2018

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา และทีมวิจัยที่คว้ารางวัล Best Paper Award ในงาน The 18th International Symposium on communications and Information Technology (ISCIT 2018) ในวันที่ 26-29 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

Continue Reading