Ep.2 งบแสดงฐานะการเงิน

ตอนนี้เป็นตอนที่ 2 ของ ซี่รี่ย์ Finance 101 ในตอนที่ชื่อว่า "งบแสดงฐานะทางการเงิน" หรือ "งบดุล" โดยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับงบนี้กันครับ งบดุลแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของทุน ส่วนประกอบของงบดุล โดยมีสมการบัญชีง่าย ๆ อยู่ว่า สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของทุน นั้นหมายความว่าสินทรัพย์ของเราจะมีที่มาของเงินทุนอยู่ 2 แหล่ง คือ เงินของเราเอง กับ เงินที่เราไปกู้มา เช่น รถหนึ่งคันราคา 1 ล้านบาท ถ้าเรากู้มา 8…

Continue Reading

Ep.1 รู้จักงบการเงิน

สวัสดีครับ นี้เป็น Episode แรกของ Finance 101 ซีรี่ย์ที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่าน "งบการเงิน" รวมทั้งการวิเคราะห์ความสามารถของบริษัทโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินในด้านต่าง ๆ ผมจะเริ่มต้นซีรี่ย์นี้โดยการพาทุกท่านไปรู้จักกับงบการเงินกันก่อน ส่วนประกอบของงบการเงิน งบการเงิน หรือ รายงานทางการเงินจะสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ คือ งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบดุลงบกำไร-ขาดทุนงบกระแสเงินสดหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส่วนประกอบของงบการเงิน โดยในแต่ละงบจะมีความสำคัญที่แตกต่างกัน คือ งบแสดงฐานะทางการเงิน จะสามารถบอกเราได้ว่าบริษัทมีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้าง และทรัพย์สินนั้นมาจากการสร้างหนี้ หรือมาจากกำไรของบริษัทเองงบกำไร-ขาดทุน จะสามารถบอกเราได้ว่าในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือ 1…

Continue Reading